EN | NL | DE | FR | PT | ES | PL | RU

Disclaimer

Privacy
Valveco respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Via deze website worden geen persoonsgegevens verzameld. Valveco maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Er wordt derhalve door ons geen informatie verzameld over bijvoorbeeld uw bezoekgegevens, uw IP-adres of de door u gebruikte browser.

Deze website biedt echter wel de mogelijkheid te reageren, bijvoorbeeld door een brochure of andere informatie aan te vragen. Als u via e-mail reageert, gebruiken wij uiteraard bepaalde gegevens van u (uw naam en adres of e-mailadres) om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Ook hierin respecteren wij uw privacy. De door u verstrekte gegevens zullen door ons slechts worden gebruikt voor de afhandeling van een verzoek. Uw persoonsgegevens worden daarna niet systematisch opgeslagen en niet gebruikt voor verdere referentie of andere doeleinden.

Heeft u vragen met betrekking tot dit privacy statement, neemt u dan contact op met sales@valveco.com.

 

Gebruiksvoorwaarden

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Valveco –the valve company- B.V., inclusief al haar gelieerde rechtsvormen, (Valveco) alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie ("de Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als vastgesteld advies. Valveco is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van de website, inclusief schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzettelijk onjuist onderhoud of nalatigheid van de kant van Valveco. Vervolgens is Valveco niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief schade resulterend uit fouten of vertraging van het versturen van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s te gebruiken voor elektronische communicatie of het overbrengen van virussen.

Links naar andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Valveco is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy voorwaarden zijn niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens op of door deze externe websites.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Valveco –the valve company- B.V. en al haar gelieerde rechtsvormen.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Valveco in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Valveco en enige andere internetpagina, is niet toegestaan.

Ongevraagde informatie
In het geval dat u ongevraagde informatie en/of ander materiaal plaatst bestaande uit tekst, plaatjes, geluidsfragmenten, software, informatie of anders (“Materialen”) op deze website of dat deze per e-mail of anders aan Valveco wordt verstuurd, is Valveco gerechtigd deze Materialen volledig en geheel kosteloos te kopiëren en/of commercieel te gebruiken en zit Valveco niet vast aan enige verplichting ten opzichte van deze Materialen.

Toepasselijk recht
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.