EN | NL | DE | FR | PT | ES | PL | RU

Wyłączenie odpowiedzialności

Ochrona danych osobowych
Valveco szanuje prawo do prywatności wszystkich osób odwiedzających tę witrynę i nie wykorzystuje jej do zbierania żadnych danych osobowych. Valveco nie używa plików cookie, przez co nie gromadzi żadnych informacji dotyczących np. Państwa odwiedzin na tej stronie, IP Państwa komputera, ani rodzaju użytej przez Państwa przeglądarki.

Jednakże strona ta daje Państwu możliwość interakcji, np. w formie prośby o broszurę lub inne informacje. Jeśli Państwa reakcją na treści zawarte na naszej witrynie będzie e-mail, oczywiście wykorzystamy określone dane dotyczące Państwa (imię i nazwisko, adres fizyczny lub e-mail), by móc odpowiedzieć na Państwa zapytanie. W takiej sytuacji także uznajemy Państwa prawo do prywatności. Przekazane nam przez Państwa informacje zostaną użyte wyłącznie do odpowiedzi na skierowaną do nas wiadomość. W dalszej kolejności Państwa dane osobowe nie będą przechowywane w naszym systemie, nie zostaną też użyte do ponownego skontaktowania się z Państwem, ani w żadnym innym celu.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ww. oświadczenia o ochronie danych osobowych, prosimy o kontakt z Valveco na adres sales@valveco.com.

 

Zasady i warunki

Zastosowanie
Niniejsze zasady i warunki („Zasady i warunki”) odnoszą się do odwiedzin witryny należącej do Valveco –the valve company- B.V. i jej wszystkich podległych form prawnych (Valveco) oraz jej wykorzystania, a także informacji udostępnionych Państwu na tej stronie lub za jej pośrednictwem („Informacje”).

Informacje oraz odpowiedzialność
Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacji ogólnych, nie informacji ustalonych. Valveco nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe wskutek wykorzystania (lub braku możliwości użycia) tej witryny, łącznie ze szkodami spowodowanymi wirusami lub wszelkimi nieścisłościami lub niekompletnością informacji, chyba że szkoda spowodowana została świadomym nieprawidłowym utrzymaniem strony lub zaniedbaniem ze strony Valveco. Valveco nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane użyciem elektronicznych środków komunikacji, łącznie z uszkodzeniami wynikłymi wskutek błędów lub opóźnień w wysłaniu komunikatów elektronicznych, przechwyceniem lub manipulacją komunikacji elektronicznej przez osoby trzecie, lub wykorzystaniem oprogramowania komputerowego do komunikacji elektronicznej, lub przekazaniem wirusów.

Łącza do innych witryn
Ta witryna posiada łącza do zewnętrznych stron internetowych. Valveco nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści witryn internetowych, do których łącza znajdują się na tej stronie lub witryn internetowych, na których znajduje się łącze do tej strony. Nasze zasady zachowania prywatności nie mają zastosowania do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych na tych stronach lub za ich pośrednictwem.

Prawa własności
Jeśli nie stwierdzono wyraźnie inaczej, wszystkie prawa, łącznie z prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej, oparte są na tej witrynie oraz informacjach pochodzących z Valveco - the valve company- B.V. oraz wszystkich jej oddziałów.

Odwiedzający stronę mogą zapoznać się z zawartością strony i informacjami i wykonać ich kopie na własny użytek, np. poprzez wydrukowanie lub zapisanie treści. Żadne inne wykorzystanie tej witryny lub informacji, np. zapisanie lub powielanie (części) witryny Valveco na innej stronie internetowej lub dodawanie łączy, hiperłączy lub tzw. głębokich linków między witryną Valveco a dowolną inną stroną internetową, jest zabronione.

Informacje niechciane
Jeśli dokonacie Państwo umieszczenia niechcianych informacji i/lub innych materiałów zawierających tekst, zdjęcia, materiały dźwiękowe, oprogramowanie, informacje lub cokolwiek innego („Materiały") na tej stronie lub prześlecie takowe do Valveco pocztą elektroniczną lub inną metodą, Valveco będzie miało pełne prawo komercyjnego powielania i/lub wykorzystania tych Materiałów, a żaden obowiązek w związku z tymi materiałami nie będzie ciążył na Valveco.

Prawo właściwe
Prawo holenderskie jest właściwym w odniesieniu do niniejszych zasad i warunków.